Injektions-
behandling
Botox

BOTOX®

Det finns flera produktnamn för botox, det Jasmine valt att arbeta med heter Allergan och är en kvalitetssäkrad produkt. Botox är den enda behandling som tillfälligt tar bort rynkor i pannan, mellan ögonbrynen (glabella) och kråksparkar.
Det är en väl beprövad behandling med mycket få biverkningar.

Injektions-
behandlingar i Tanum, Grebbestad

Vad är Botox?
Förädlat från bakterien Clostridium botulinum får man botulinum toxin (Botox) som finns i liten mängd färdig lösning. Botox är ett fascinerande läkemedel som blockerar signalsubstansen som verkar mellan nerv till muskel.

Vad gör Botox?
Det påverkar olika typer av muskulatur samt svettkörtlar. Botox kan endast verka genom att injiceras vid den muskel som ska påverkas. Effekten kan kännas efter ett par dagar och når full effekt först efter ett par veckor. Verkan avtar successivt när de nervceller som är påverkade skickar ut nya nervändar som tar emot signalsubstans igen. Beroende på muskelstyrka och doser varar effekten från 2 till 8 månader. Orsaken till rynkor är bl.a att underliggande muskler drar ihop huden vid spänning många gånger varje dag. Med tiden uppstår djupare rynkor.

Var används Botox?
Det finns fler användningsområden för botox i ansiktet, hos Jasmine kan du få hjälp med att behandla pannan, glabella(bekymmersrynkan) samt kråksparkar. Målet med botox är att ta bort orsaken till att rynkor uppkommer.

Komplikationer
Det är vanligt att känna ömhet någon dag efter injektionen. Svullnad, rodnad och blåmärke är också vanliga sidoeffekter. Om dessa inte går över eller det blir värre med smärta och infektion uppstår ska du kontakta din injektionsbehandlare.

Före behandling
När du bestämmer dig för att göra en behandling ingår alltid en hälsodeklaration och förebilder. Detta används i din dokumentation för att kunna följa processen samt säkerställa resultat.

Viktigt att veta inför behandlingen:
• Om du tar mediciner, har allergier eller om du har några sjukdomar som har betydelse för din botoxbehandling.
• Om du genomgått estetiska behandlingar tidigare och i så fall vilka. Uppkom några biverkningar till följd av behandlingen.
• Om du är gravid väntar vi med behandlingen tills efteråt. Det finns för lite forskning på området.

Under och efter behandling
De punkter som ska behandlas märks ut med penna för bästa symmetrin samt ur säkerhetssynpunkt. Det görs en analys av ditt ansikte och tillsammans med dokumentation skapas de bästa förutsättningarna för bra resultat kommande behandlingar.
Upplevelsen av behandlingen brukar beskrivas att det känns som en nypning i huden. Lokalbedövande salva kan läggas på några minuter innan injektioner men det brukar inte behövas. Hela behandlingen tar ca 5-10 minuter.
Du kan börja känna effekt efter ett par dygn som når färdigt resultat upp till två veckor. Jasmine arbetar utifrån naturliga ideal och målet är att du ska se ut som vanligt fast med en piggare utstrålning. Du ska absolut inte förlora förmågan att visa ansiktsuttryck som många tror är följden av botoxbehandling.

Hur länge varar resultatet?
Det håller mellan 2-6 månader beroende på hur stark muskulaturen är samt hur mycket du använder ansiktsuttryck, det är väldigt olika från individ till individ.

Eftervård
• Inte gnugga eller massera de behandlade områdena under kommande 2 dygn.
• Vara upprätt i 4 timmar efter behandling.
• Undvik träning 24 timmar efter behandling.
• Undvik sol (aktiv solning), solarium och bastu 1-2 veckor efter behandling. Använd Spf 50 i ansiktet.

Pris
Botox 1 område: 2100kr
Botox 2 områden: 2900kr
Botox 3 områden: 3900kr
Svettningar 3900kr
Touch up 500kr

Välkommen att kontakta Jasmine för en konsultation.

073 659 4894
jasmine.tornros@gmail.com

FÖRKLARING AV ORD OCH BEGREPP
Glabella – Området mellan ögonbrynen som skapar vertikala rynkor när området har muskelanspänning.
Kråksparkar – Skrattrynkor vid ögonen.
Hyaluronsyra – Polysackarider (socker) som finns naturligt i kroppen. Det fungerar fuktighetsbevarande och gör huden mjuk. Hyaluronsyra som finns i BELOTEROS fillers är en modifierad form av HA.
Lidokain – En typ av lokal bedövning som minskar smärtupplevelse
Upprepad injektion – Påfyllnad av filler som ges för att bibehålla önskat resultat.
Emla – Ytlig bedövning i form av en creme som kan läggas på huden. Gör endast effekt där den appliceras. Kan ha olika funktion t.ex smärtlindrande eller mjukgörande.
Touch-up – Tillägg med liten mängd av filler som ges 2-4 veckor efter ursprunglig injektion.

Boka här